tryKKe fødder v/Eva Stubberup

Virksomheder

tryKKe fødder

Virksomheder

Helhedsorienteret Personalepleje – andet og mere end en aftale om massageordning.

Lad tryKKe fødder tage hånd om medarbejderne.

Det er tid til at tænke i helheder, når det drejer sig om både at tiltrække nye medarbejdere, men også fastholde de gode medarbejdere, virksomheden allerede har!

Medarbejderne ER virksomhedens nøgleresource – det er derfor absolut sund fornuft og meningsgivende at investere i medarbejderne og deres sundhed. Resultatet vil både kunne mærkes i dagligdagen i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt aflæses på regnskabets bundlinje i form af øget effektivitet og trivsel på arbejdspladsen samt færre sygedage.

Med en aftale om Personalepleje hos tryKKe fødder er dine medarbejdere i gode hænder!

Hos tryKKe fødder får din virksomhed en aftale om Personalepleje, som udover den forebyggende indsats også yder hurtig og aktiv skadesbehandling på stedet, altså ude hos jer i virksomheden.

Virksomheden opnår:

 • et bredt udbud af behandlingsmuligheder
 • behandlingtilbudet skræddersyes og tilpasses specifikt jeres behov og ønsker
 • forebyggende stressreducerende indsats
 • mulighed for akut stressreducerendebehandling, hvis en medarbejder sygemeldes med stresssymptomer
 • hurtig skadebehandling
 • forebyggende behandling
 • færre sygedage
 • øget effektivitet
 • øget fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • generel større tilfredshed på arbejdspladsen

tryKKe fødder tilbyder:

 • et bred vifte af behandlingsmuligheder; zoneterapi, massage, øre-akupunktur, kraniosakral terapi, akupunktur, sportsskadebehandling, MediYoga.
 • erfarne behandlere/terapeuter som alle er *RAB-godkendte.
 • fradragsberettiget behandlingstilbud
 • in house-behandling

HVORDAN: Vi skræddersyer aftalen om Personalepleje, så den passer præcis til virksomhedens behov. Det kan være alt fra en ugentlig eller en månedlig behandlingsdag alt efter virksomheden størrelse og antal medarbejdere. Aftalen kan laves som bruttolønsaftale, klippekortsordning eller være helt eller delvist medarbejderbetalt.

Behandlingerne er fradragsberettiget for virksomheden.

HVOR: In house – personalepleje betyder også, at der kan spares tid og dermed penge, når en medarbejder ellers skulle have taget fri for at komme til behandling ude af huset = større effektivitet.

Virksomheden stiller et egnet lokale til rådighed, hvor vi kan opstille en mobil behandlerbriks. Er der ikke mulighed for et fast lokale hver gang, kan briksen slåes sammen og sættes væk indtil næste besøg hos jer.

HVEM: Der er mulighed for at få tilknyttet en eller flere faste behandlere med forskellige behandlingsspecialer. Alle tilknyttede behandlere er uddannede Zoneterapeuter og tilbyder desuden massagebehandling som basistilbud – derudover kan tilvælges specialer som akupunktur, kraniosakral terapi, sportsskadebehandling, MediYoga. Fælles for alle behandlere er, at vi er fascinerede af og arbejder effektivt med kroppens store grundliggende resourcer for at finde balance igen. Alle har solid erfaring med at behandle i virksomheder.

Massage Skanderborg

* RAB = Registreret Alternativ Behandler. Din garanti for en veluddannet behandler/terapeut som lever op til branchens gældende regler og krav om videreuddannelse indenfor det pågældende fag.

Alle tilknyttede behandlere hos tryKKe fødder har denne RAB-godkendelse.

Forebyg stress på arbejdspladsen og skærp dine medarbejderes ressourcetilstand.

Vores liv er ikke længere skarpt opdelt i ‘Arbejdsliv’ og ‘Privatliv’ – vi har ét liv, og med tidens store krav og ønsker til præstation både arbejdsmæssigt og personlig stilles der også tilsvarende store krav til den enkeltes performance.

 • Stress og depression vurderes at være de væsentligste kilder til sygdom i 2020!
 • Hver dag er ca 35.000 danskere sygemeldt med stress.
 • 430.000 danskere svarende til 10-12% oplever symptomer på alvorlig stress HVER DAG.
 • Tabt arbejdskraft koster mange penge. En sygemeldt medarbejder koster nemt virksomheden 1 mio. kr. årligt.**

  Ved stress påvirkes ikke kun den enkelte, men også vedkommendes nærmeste omgivelser i form af kolleger og familie.
  Det går ud over både effektivitet og trivsel på arbejdspladsen at have stressede medarbejdere – specielt hvis det ender ud i en sygemelding, som ofte kan være af længevarende karakter, hvilket er et dyrt forløb for virksomheden.
  I tiden op til en sygemelding er den pågældende medarbejders arbejdsevne også påvirket, hvilket kan komme til udtryk som nedsat effektivitet, manglende overblik, nedsat koncentration, hukkommelseproblemer, nedgang i produktivitet og længere sagsbehandling. Dette øger presset på de øvrige medarbejdere, som hermed også kommer i farezonen for at blive stressramte.

  Hvordan er medarbejdernes ressourcetilstand på DIN arbejdsplads?

  tryKKe fødder arbejder målrettet med stressreduktion på arbejdspladsen.

  Det ER muligt at arbejde målrettet med at forebygge stress. Det kræver en daglig opmærksomhed både i sig selv og sine kolleger. tryKKe fødder klæder medarbejderne på både til at kunne kende faretegn på stress og til at kunne håndtere dem.

  Forebyg stress:

  Stress sidder ikke kun i hovedet, men påvirker hele kroppen – helt ned på organniveau og på celleplan. Når man er stresset og har overskredet sine egne grænser over en længere periode, så mister man også fornemmelsen for brug af egne resourcer; hvor hurtigt man kan løbe, hvor mange opgaver man kan tage ind, hvad er rimeligt/forventeligt for mig at præstere osv. Det bliver sværere at mærke sig selv, og ikke mindst bliver det sværere at sige fra, når man over en længere periode -set udefra – har kunnet præstere over evne. Det kan derfor være virkelig svært både for én selv, men også for omgivelserne, at fange faresignalerne på stress i tide.

  Klæd dine medarbejdere på til at kunne fange tegn på stress eller udbrændthed i tide og giv alle værktøjerne til selv at kunne arbejde forebyggende med det fremover med en 2 timers Workshop med fokus på stressreducerende adfærd.

  Her vil vi gennemgå følgende:

 • Hvordan opdager jeg tegn på stress hos mig selv eller mine kolleger?
 • Hvordan påvirker stress mig fysisk og mentalt?
 • Hvordan forebygger jeg stress i min hverdag?
 • Hvordan kan jeg selv arbejde med stressreducering i min hverdag?

  Alle deltagere bedes være iført behageligt tøj med plads til bevægelse, da vi sammen skal arbejde et forskningsbaseret og gennemprøvet stressreducerende program bestående af en unik kombination af vejrtrækningsteknikker, enkle yogaøvelser samt meditation. ALLE kan deltage uanset funktionsniveau.
  OBS! Der kræves ikke forudgående kendskab til hverken meditation eller yoga.

  Stressreducerende behandling.

  Er ‘uheldet’ ude og er en medarbejder allerede stressramt tilbydes også akut og effektiv stressbehandling.

  Medarbejderne ER virksomhedens nøgleresource, derfor giver det god mening at sørge for at medarbejdernes individuelle ressourcetilstand er størst muligt. Det giver stor værdi for virksomheden at investere i at forebygge stress!

  Ved akut stressbehandling til stressramte eller udbrændte medarbejdere:

  Medarbejderne tilbydes en ‘Stresspakke’ bestående af følgende:

 • Indledende afklarende samtale med udgangspunkt i den enkeltes situation og behov
 • herefter aftales et 4 eller 8 ugers stressreducerende forløb indeholdende:
  – stressreducerende og balancerende kropsterapi i kombination med
  – MediYoga; et gennemprøvet, effektivt og forskningsbaseret terapeutisk program: bevidst åndedrætstræning, enkle yogaøvelser og meditation –

 • Opfølgende individuel midtvejssamtale
 • Afsluttende individuel samtale

  Åndedrætstræning er helt centralt at have fokus på, når vi arbejder med stress. Når vi bliver bevidste om åndedrættet og benytter det mere optimalt, åbner vi op for at kunne forene krop og sind igen – vi kommer simpelthen bedre ‘hjem’ til os selv.
  Fordelene er til at få øje på:
  Vi bliver mere nærværende, træffer bedre og mere velovervejede beslutninger, effektiviteten øges, den generelle trivsel øges både fysisk og mentalt, vi slipper ophobede affaldsstoffer i kroppen i form af færre fysiske smerter i bevægeapparatet, får generelt et stærkere immunsystem.
  Alt sammen noget som øger medarbejderens trivsel og øger både kvaliteten og effektiviteten af vedkommendes arbejdesopgaver.

  Formålet med stresspakken:
  - gennem stressreducerende terapi at opnå forståelse af egen situation
  - at medarbejderen får værktøjer med sig til daglig brug og til egen fremadrettet brug.
  - at få den stressramte medarbejder hurtigere tilbage på arbejdspladsen igen.

  Stresspakken tilbydes både til individuel brug og til grupper.

  Yderligere information om Personalepleje, Workshop og Stressreducerende Forløb samt uforpligtende tilbud og booking – kontakt tryKKe fødder på T:42273422

   

  ** Kilder: Stressforeningen, Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed.

  Læs mere om de specifikke
  behandlingsmuligheder under top-
  menuerne.